Giao Hữu


    Video Giao Hữu Clan BlackWolf và Đà Nẵng TNT

    Đây là tổng video của cuộc chiến giao giữa 2 clan khá nổi bật đó là Clan Clan BlackWolf và Đà Nẵng TNT chọ cho thấy được khả năng củng như chiến thuật tuyệt vời.

    |

Giao Hữu

Video Giao Hữu Clan BlackWolf và Đà Nẵng TNT

Video Giao Hữu Clan BlackWolf và Đà Nẵng TNT

Đây là tổng video của cuộc chiến giao giữa 2 clan khá nổi bật đó là Clan Clan BlackWolf và Đà Nẵng TNT chọ cho thấy được khả năng củng như chiến thuật tuyệt vời.