lịch thi đấu hạng nhất pháp

Chủ nhật, ngày 17/09/2023
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Lịch tranh tài Vòng 7

Chủ nhật, ngày 01/10/2023

Lịch tranh tài Vòng 8

Chủ nhật, ngày 08/10/2023

Lịch tranh tài Vòng 9

Chủ nhật, ngày 22/10/2023